ARHIVA
 
Periodicitate: semestrială

Disciplină: lingvistică

Anul fondării: 1994

ISSN: 1582-4438

Limbi de publicare: engleză, franceză, română

Procedură de evaluare: double blind peer review

Politică editorială: publicație cu acces liber, fără taxe de publicare
Seria nouă a revistei de lingvistică şi filologie „Dacoromania” (cu sigla DR) apare, începând din anul 1994, sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, fiind publicată la Editura Academiei Române din Bucureşti. Publicația este reprezentativă în primul rând pentru activitatea lingviştilor din centrul universitar şi academic al Clujului, dar cu o largă cuprindere şi a celorlalte spaţii academice şi universitare româneşti, precum şi ale lingvisticii europene.

Indexări:
ERIH PLUS, indexat din 2014
EBSCO, indexat din 2014
MLA Modern Language Association, indexat din 2012
Ulrich's Periodicals Directory, indexat din 2012
LBO – Linguistic Bibliography Online, indexat din 2012
Scopus I.D. 21100224428, indexat din 2011